Ouderraad - Basisschool Klavertje 4 Kapellen
Ouderraad

Ouderraad

Wie?

Alle ouders van kinderen in onze Basisschool (Engelselei, P.Vandenhoudtstraat, Hoevensebaan) maken deel uit van de oudervereniging. Voor het praktische werk en de organisatie van de ondersteunende ouderwerking in onze school, is uit deze oudervereniging een raad samengesteld.

Alle leden van onze ouderraad zijn gedreven door dezelfde wens: onze kinderen een goede opvoeding te geven. De ouderraad werkt hiertoe nauw samen met de schoolorganisatie (Raad van Bestuur, directie, leerkrachtenteam en helpers) gebaseerd op duidelijk afgelijnde statuten.

Bij de aanvang van elk schooljaar worden alle ouders uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering, waar zij kunnen kiezen om al dan niet actief lid te worden. Een overzicht van de leden van de ouderraad, met onze contactinformatie en de klassen van onze kinderen, vindt u verder op deze website.

Wat?

Onze ouderraad is erkend lid van het V.C.O.V. (Vlaamse Confederatie van OuderVerenigingen, overkoepelende[ organisatie van ouderverenigingen). Hiertoe krijgen we uit deze hoek regelmatig de gelegenheid om informatie te bekomen over nieuwe of bestaande regelgevingen in het onderwijs, of soms ook tips om onze werking nog te verbeteren.

Als ouderraad hebben we door de voorbije jaren heen onze werking opgebouwd rond vier pijlers:

1. We willen een brug zijn tussen de oudervereniging en de school.
De ouderraad wil een aanspreekpunt zijn voor ouders die met hun vraag, hun probleem of hun ervaring niet de stap naar de leerkracht of directie willen, kunnen of mogen zetten. We kunnen helpen om de dialoog tussen de school en de ouders te verbeteren waar nodig.

Hiernaast vertegenwoordigt de ouderraad alle ouders op de Schoolraad. Als woordvoerder van de ouders nemen 2 leden en één plaatsvervangend lid effectief deel aan elke vergadering van de Schoolraad.

2. We willen een motivator zijn.
Als motivator streeft de ouderraad ernaar om ouders bij elkaar te brengen in een informele omgeving waar open en ongedwongen over ervaringen (positieve of negatieve) en/of vraagtekens kan worden gesproken. Hiertoe richten we in de loop van het schooljaar een 10-tal activiteiten in, waar we ruimschoots de gelegenheid bieden om in een gezellig kader mekaar te leren kennen of met mekaar na te praten.

3. We willen de schoolwerking ondersteunen.
Met de opbrengsten van onze activiteiten willen we als ouderraad de schoolwerking ondersteunen. Het extra budget dat we aan de school ter beschikking kunnen stellen, wordt in de kleuterklassen en in de klassen van de lagere school zeer gewaardeerd. Dit kan zijn voor de aankoop van een verscheidenheid aan klasmateriaal, ICT-materiaal, speelplaatsverfraaiing, uitstapjes, …

Hiernaast dragen we eveneens een vast gedeelte van onze jaarlijkse opbrengst rechtstreeks over aan de school ter ondersteuning van de dagelijkse werking en voor oa. het onderhoud van de schoolgebouwen.

4. Inrichting van info-avonden.
Naast de verschillende ‘ontspannings’-activiteiten, richten we minstens één keer per jaar een info-avond in. We kiezen hiervoor in onze vergadering een actueel thema (bv. omgaan met pesten, opvoeden in de verwenmaatschappij, je kind en het internet,… ) waarvoor we een ervaringsdeskundige spreker uitnodigen.
Deze info-avonden richten wij steeds gratis in. Alle ouders worden hierop uitgenodigd.

Activiteiten dit schooljaar

  • Eerste schooldag: Verwelkoming met heerlijke koffie en thee.
  • Kennismakingsactiviteit: Septemberwandeling voor kleuters en 1ste graad + heerlijke lunch, telkens in een leuk en boeiend thema.
  • Herfstfeest: Oktober, kleuterschool Hoevensebaan (ouderraad zorgt voor een “achterafje”).
  • Wafelslag met gezond alternatief: November.
  • Winterfeest: Januari, kleuterschool Engelselei (ouderraad zorgt voor hotdogs en een lekker drankje).
  • Winterhappening: Januari, lagere school PVDH. Een prachtig feest voor de kinderen van de lagere school met animatie en lekker eetfestijn, elk jaar in een verrassend thema.
  • Quiz: Begin maart, ludieke quiz voor iedereen die zin heeft in een onvergetelijke avond!
  • Paasontbijt: Eind maart.
  • Info-avond: Tweede trimester, telkens rond een actueel thema.
  • Schoolfeest: Mei, organisatie, bemanning van de catering, decoratie en algemene ondersteuning.

Deze planning kan mogelijk nog lichtjes wijzigen.

Ondersteuning

Er kruipt veel tijd in het organiseren en het tot een goed einde brengen van al onze activiteiten.
Hiervoor richten we ons ook graag tot u. Mogelijk bent u immers geïnteresseerd om onze werking of onze activiteiten mee te ondersteunen?

Als actief lid neem je maandelijks deel aan een (avond-)vergadering, waar we verschillende punten bespreken. Dit kan gaan van schoolgerelateerde punten, actuele onderwerpen, … tot het effectief voorbereiden en nabespreken van activiteiten. De directie neemt hier telkens mee aan deel. Deze vergaderingen zijn intensief en zeer gericht.

U kan ons eveneens ondersteunen als niet-actief lid (helpende hand) tijdens (sommige) activiteiten. Hulp is altijd welkom! In een ongedwongen sfeer werken we allen samen om onze activiteiten tot een succes voor alle deelnemers te maken.

Bent u geïnteresseerd om ons te ondersteunen als actief lid of als helpende hand, laat dan niet na om een seintje te laten via Geert Peeters (voorzitter), contactgegevens: ouderraad@bk4.be.

Ledenlijst ouderraad

Vrije basisschool Klavertje Vier