Inschrijven

Wanneer kan je je kind inschrijven?

Tijdens het lopende schooljaar kan men vanaf midden maand maart alle schooldagen reeds inschrijven (tel 03/664.56.90) voor het volgende schooljaar. Voor broers en zussen mag men reeds vanaf begin maart voor het volgende schooljaar inschrijven. Tijdens de grote vakantie de eerste week van juli en de laatste twee weken van augustus.

Een kleuter kan ingeschreven worden indien hij/zij in de loop van het schooljaar 2 jaar en 6 maanden wordt. Er zijn 6 instapmomenten nl.: begin schooljaar, na de herfstvakantie, na de kerstvakantie, 1 februari, na de krokusvakantie, na de paasvakantie en na O.H.Hemelvaart (vb een kindje dat 2,5 jaar wordt op 15 september mag de eerste keer naar school onmiddellijk na de herfstvakantie). Om in te stappen moet uw kleuter op het ogenblik van het instapmoment 2 jaar en 6 maanden geworden zijn. Een kleuter die na het laatste instapmoment 2 jaar en 6 maanden wordt (tussen Hemelvaart en 31 augustus) kan ook nog voor het huidige schooljaar worden ingeschreven, maar pas het volgende schooljaar instappen.

Welke documenten moet je bij elke inschrijving bij hebben?

  • SIS-kaart van het kind (of ander identiteitsbewijs met rijksregisternummer).
  • Na 30 juni het rapport van de vorige school (enkel lagere school).

De ouders ondertekenen

  • Een verklaring dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven (enkel kleuters).
  • Een akkoordverklaring met de schoolbrochure en -reglement.

Instapbrochure 2,5- en 3-jarigen.

Vrije basisschool Klavertje Vier